Boekbespreking “Lastige verkopers managen”

by Rikkert Walbeek on 12 October, 2006

Jan-Willem Seip heeft onlangs een boekje gepubliceerd met de titel “Lastige verkopers managen”.

Jan-Willem is een bekende ervaren sales trainer waar ik veel bewondering voor heb. Hij spreekt erg enthousiast over sales en acteert niet alleen vanuit boekenwijsheid maar ook vanuit zijn eigen ervaring.

Hij beschrijft in dit boek verschillende typen “lastige verkopers” en behandelt methodieken om hier mee om te gaan. Tot het eind van het boek houdt hij vol dat je als manager moet blijven proberen de situatie te veranderen alvorens tot ontslag over te gaan.

Zo laat hij 11 salesmanagers aan het woord die praktijk voorbeelden geven. Dat maakt dit boek leuker om te lezen maar ook praktischer. Het is zeker geen theoretische opsomming van management vaardigheden. Mij sprak dit in ieder geval zeer aan.

Ik heb er veel herkenbare situaties uit de praktijk in ontdekt. Het leuke is om te lezen hoe Jan-Willem deze situaties ‘behandeld’. Namelijk anders dan ik ze heb meegemaakt.

Ik heb maar 1 klein nadeel aan het lezen van dit boek kunnen ontdekken. Namelijk de vraag of ik zelf eigenlijk ooit een “lastige verkoper” was…….

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: