Bonus systemen

by Rikkert Walbeek on 16 September, 2008

In de Bizz van deze maand staat een mooi artikel over bonusschema’s in sales. Kim Loohuis heeft helder uiteen gezet welke systemen er allemaal zijn en wat de voor- en nadelen zijn.

Ik heb een kleine bijdrage mogen leveren aan de inhoud.

Kim geeft aan dat het bonusschema dat een bedrijf hanteert leidend is welk ‘soort’ verkopers een bedrijf daarmee aantrekt. Veel bedrijven zullen zich daar niet eens (zo) van bewust zijn. Een gemiste kans.

Zinvoller is om eerst te bepalen welke soort verkopers je als bedrijf nodig hebt om daar vervolgens je bonusschema op te baseren.

Lees hier het hele artikel.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: