Cold calling in de zomer

by Rikkert Walbeek on 4 July, 2006

Veel hoor ik om me heen dat cold calling in de zomer geen zin heeft want dan is toch iedereen onbereikbaar wegens vakantie. Dat vind ik je reinste onzin!

Ik ken niet veel mensen die gedurende de maanden juli-augustus acht weken op vakantie zijn. Dan moet je namelijk wel heel erg veel ‘oude-lullen’ dagen hebben. Natuurlijk is het zo dat gedurende de zomermaanden mensen moeilijker bereikbaar zijn. Maar daar staat tegenover dat de meeste mensen het ook minder druk hebben en dus meer tijd om iemand die belt te woord te staan. Dat laatste wordt vaak vergeten.

Je zult ongetwijfeld minder snel mensen aan de lijn krijgen. Maar als je eenmaal iemand aan de lijn hebt dan heeft men veelal meer tijd voor je. Met andere woorden, het aantal mensen dat je te spreken kunt krijgen zal lager liggen dan tijdens de rest van het jaar. Maar de kwaliteit en het resultaat van je gesprekken zal weer hoger liggen. Dat heft elkaar dus op.

Anders is het met sales cycli. Die kunnen wel degelijk vertragen in de zomermaanden. Dat heeft te maken met het feit dat aankoop beslissingen vaak door meerdere mensen moeten worden genomen. Gaan die dan achter elkaar op vakantie, dan ligt het beslis-proces dus stil. Voor aankoop beslissingen zijn de zomermaanden soms dus wel ‘lastig’. Aan de andere kant weten we dat natuurlijk al lang en kunnen we daar dus ook op inspelen. Dat betekent dat je een sales cyclus dus probeert af te ronden voor de vakantieperiode of dat je accepteert dat de beslissing soms over de zomer heen wordt getild.

Maar cold calling in de zomer blijft gewoon prima te doen!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: