Drijfveren

by Rikkert Walbeek on 9 June, 2008

DrijfverenDe poll van afgelopen maand ging over de belangrijkste drijfveren in sales. Het zal geen verrassing zijn dat geld en erkenning er bovenuit staken.  Met een mooie derde plaats voor ‘onafhankelijkheid’.

Dat geld en erkenning belangrijk zijn voor veel verkopers is bekend. Ik durf de stelling aan dat velen die geld hebben ‘gekozen’ eigenlijk (diep in het hart) erkenning toch belangrijker vinden. Het is alleen de vraag of men dat van zich zelf weet.

Hier de gehele ‘uitslag:
Erkenning 31 %
Geld 29 %
Onafhankelijkheid 26 %
Zekerheid 8 %
Status 7 %
Macht 2 %

Onafhankelijkheid als drijfveer heeft me wel verbaasd. Misschien dat men de ‘vrijheid’ waar veelal over wordt gesproken met betrekking tot sales hiermee verward. Want onafhankelijkheid als primaire drijfveer zal in weinig gevallen leiden tot een functie in dienstverband.

Het is nu wel de vraag of organisaties, managers en trainers zich bewust zijn van de grote hang naar erkenning van verkopers. En zo ja, wat ze er aan doen.

Nog te vaak merk ik dat verkopers niet of te weinig worden ‘geprezen’. Dat successen nauwelijks wordt ‘gevierd’. Dat er te vaak een salarisverhoging wordt gegeven daar waar een ‘aai over de bol’  of een ‘veer in de kont’ veel meer effect zou hebben.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: