Recessie nauwelijks merkbaar in sales

by Rikkert Walbeek on 31 December, 2008

De poll van afgelopen maand ging over uw verwachtingen ten aanzien van uw omzet in 2009 ten opzichte van 2008. 68 % verwacht in 2009 meer te gaan verkopen dan in 2008! Gelukkig is er in sales dus nauwelijks iets te merken van de recessie waar men het in de media steeds over heeft.

Blijkbaar verwacht het overgrote deel (80%) minimaal hetzelfde aan omzet te doen als in 2008. Hoe kan dat toch?

Arno Diepeveen schreef er op ‘Dutch Sales Blog’ al  over: er is geen enkele relatie tussen de staat van de nationale economie en ‘jouw’ economie. Je bepaalt zelf hoe je kansen liggen en of je ze verzilvert!

Blijkbaar is er een groot verschil tussen de statistieken en de individuele uitkomsten. Dat is dan dus mooi. Want dan kunnen wij namelijk ‘gewoon’ blijven groeien.

Is dit de kop in het zand steken? Misschien? Als er omzet kansen onder het zand liggen, waarom niet!? Misschien moeten we eens gaan zoeken op plekken waar we voorheen niet kwamen. Misschien moeten we iets harder acquireren. Misschien iets slimmer.

Hier de gehele uitslag:
In 2009 verwacht ik ten opzichte van dit jaar:

Meer te zullen gaan verkopen                                   56 (68%)
Evenveel te zullen gaan verkopen                             10 (12%)
Minder te zullen gaan verkopen                                12 (15%)
Een ander vak te gaan uitoefenen                                4 (5%)

Totaal                                                                         82 (100%)

Natuurlijk is dit geen representatief ‘onderzoek’ geweest. En natuurlijk is er op geen enkele wijze rekening gehouden met allerhande randvoorwaarden.

Maar om mij heen hoor ik steeds maar weer dezelfde geluiden. Dat ‘we’ komend jaar gewoon weer meer gaan verkopen. Dat mag misschien enigszins ingegeven zijn door opportunisme. Nou en? Het is in ieder geval een lekker en helder uitgangspunt.

En een bijzonder mooi voornemen voor 2009!
Happy New Year!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: