Sales Outsourcing in opkomst

by Rikkert Walbeek on 21 December, 2007

Ging mijn vorige post nog over een artikel in SalesExpert waarin salesoutsourcing is behandeld.

In de Bizz die net is uitgekomen staat een artikel van Mark van der Heijden met als titel “Verkoop de deur uit”.

Een mooi artikel waarin twee praktijk cases worden besproken van organisaties die hebben besloten om hun verkoop uit te besteden. Twee organisaties die als klant vertellen dat ze zeer tevreden zijn met ‘externe’ verkopers. Een van deze twee organisaties vertelt zelfs dat de externe verkopers direct rendabel waren. De andere vertelt dat ze na een jaar quitte spelen waarna ze eraan gaan verdienen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het soort product/dienst en de markt waarin men opereert.

Eens temeer blijkt maar weer dat het uitbesteden voor veel bedrijven rendabel kan zijn. Dit artikel geeft met name een mooi inzicht van hoe het uitbesteden van sales in de praktijk bijzonder succesvol kan zijn.

Lees hier het hele artikel uit de Bizz.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: