Aard van de informatie

Alle inhoud en informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel wij ernaar streven om accurate, actuele en volledige informatie te bieden, bieden wij geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie op de website. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij, en eventuele andere partij betrokken bij de creatie, productie, levering van de website, zijn niet aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolgschade, indirecte schade of punitieve schade, die voortvloeit uit toegang tot, gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de website, of fouten of weglatingen in de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn wij de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtelijke en andere wetten en verdragen. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Externe links

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn we niet verantwoordelijk voor het beleid of de inhoud van externe websites en hebben wij geen controle over deze.

Wijzigingen in de disclaimer

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen of te updaten. Het is je verantwoordelijkheid om bij elk bezoek aan de website de disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen.

Bij vragen over deze disclaimer kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via de contactinformatie die in de “Contact”-sectie van de website is vermeld.

Datum van de laatste wijziging: 12-01-2024

We raden je aan deze disclaimer regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Einde van de Disclaimer