Goede presentatie

by Rikkert Walbeek on 12 February, 2007

conference_room.bmpVanmiddag sprak ik met een collega over het geven van presentaties. We hadden het over wat nu een presentatie tot een succes maakt. Al gauw kwamen we tot een lijstje van punten die het succes van een presentatie beïnvloeden. Dit lijstje wil ik graag delen. Hoewel het geen volledige lijst is bevat het in ieder geval een aantal punten, welke van belang zijn:

 – Speek luid en duidelijk en met wisselende intonatie
 – Kijk vrolijk en glimlach regelmatig
 – Breng (afhankelijk van de situatie en het publiek) wat humor in
 – Stel jezelf eerst even kort voor
 – Maak vooraf een rondje met je publiek, wie is men, en wat verwacht men
 – Gebruik geen of weinig slides (met zo min mogelijk tekst)
 – Vertel een verhaal en lees geen slides voor
 – Haal voorbeelden en anekdotes aan
 – ‘Verstop’ jezelf niet achter een tafel of spreekstoel
 – Af en toe een stilte mag best, bouw bewust deze ‘pauzes’ in
 – Maak gebruik van lichaamsbewegingen (niet overdrijven…)
 – Let goed op reacties vanuit je publiek en speel hier op in
 – Zorg voor de mogelijkheid van interactie
 – Duurt het langer dan een uur, bouw een korte pauze in
 – Vraag aan het eind of er vragen zijn
 – Maak aan het eind een feed-back rondje met je publiek
 – Maar vooral: geniet ervan!

Ooit las ik een samenvatting van een onderzoek (ben even kwijt van wie en wanneer) over het effect van presentaties. Deze onderzoekers lieten twee verschillende mensen exact dezelfde presentatie geven. Letterlijk, woordelijk dezelfde presentatie.

Echter, de ene deed dat met veel flair, vrolijkheid, verschil qua intonatie en lichaamsbeweging. De ander bleef stil staan achter de tafel en brabbelde zijn tekst monotoon op aan het publiek.

Naderhand vroegen de onderzoekers aan het publiek wat ze inhoudelijk van de presentatie vonden. Je raadt het al, de eerste had, volgens het publiek een goed verhaal verteld dat echt hout sneed. De 2e daarentegen, had volgens het publiek een waardeloos verhaal dat kant noch wal raakte.

Met andere woorden: de ‘presentatie’ van je presentatie is minstens zo belangrijk als de inhoud.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: