Seminar Inkoop & Verkoop

by Rikkert Walbeek on 16 March, 2007

cover-inkoop-verkoop.bmpIk kreeg een reactie per email binnen op mijn post “Inkopers vs verkopers” van Focus Conferences. Zij onderkennen dat inkopers en verkopers elkaar veelal niet voldoende begrijpen. Vanuit dat oogpunt organiseren zij een seminar met de titel “Inkoop & Verkoop”.

Blijkbaar zat ik met mijn post niet ver naast de praktijk van alle dag. Blijkbaar zien meer mensen die veronderstelde ‘tegenstelling’ tussen inkoop en verkoop. In ieder geval heeft men gemeend hier een seminar aan te moeten wijden, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Zij stellen dat inkoop en verkoop absoluut raakvlakken hebben maar dat inkopers en verkopers elkaar buiten de onderhandelingstafel niet of nauwelijks ontmoeten. Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse vereniging van inkopers en ISAM, het kennisinstituut op sales gebied. Door deze inbreng menen ze het spectrum van twee zijden te kunnen belichten om zo een uitgebalanceerd programma te kunnen bieden.

Ik vind het programma er goed uit zien. Zelf heb ik nog niet eerder een dergelijk event gezien dat beide ‘werelden’ combineert. Juist dat maakt het prikkelend interessant. Zelf zal ik er in ieder geval bij zijn die dag. Naderhand zal ik op deze blog melden of het (mij) nieuwe inzichten heeft gebracht.

Het seminar vindt overigens plaats op 27 juni in het Expo Centrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor meer info klik hier.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: