Stilte

by Rikkert Walbeek on 8 June, 2007

david-bloch.bmp

David Bloch heeft een mooi stuk geschreven in de laatste Contour Contact van Herman Meijer. David schrijft in dit artikel met de titel “Stilte: uw geheime wapen” over het feit dat wij te vaak “uh….uh….um…..” bezigen tijdens gesprekken en presentaties.

Hij geeft tips hoe jezelf voor te stellen. Beter “ ik ben ….” Dan “ ik heet ….”.
Zo ook om tijdens presentaties iets vaker je mond te houden in plaats van alsmaar doorratelen. Belangrijk om onze woorden meer ‘gewicht’ te geven. Belangrijk om het publiek onze boodschap beter tot zich te laten nemen. En belangrijk om de non-verbale communicatie van het publiek te kunnen waarnemen.

Als we dan stil zijn moeten we dat wel doen met een glimlach. Bewust stil zijn, zeg maar. Dan pas heeft die stilte nut en straalt die stilte kracht uit.

Lees hier het hele artikel.

Oh ja, 1 ding uit het artikel heeft mij zo verschrikkelijk doen lachen: David vertelt over een man die tijdens een voorstelrondje vertelt “… ik ben getrouwd met twee kinderen…..”.

Martijn Engler June 8, 2007 at 13:16

Ik stoor me altijd een beetje aan opmerkingen als “ik ben getrouwd met twee kinderen”. Dat is net zoiets als mensen die vertellen dat ze nu toch wel eens “kinderen willen nemen”.
En dan doel ik nog niet eens op de dubbelzinnigheid…

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: